Oferta

Firma wykonuje:

– projekty robót geologicznych,

– dokumentacje geologiczno – inżynierskie,

– dokumentacje hydrogeologiczne,

– dokumentacje  geologiczne inne,

– operaty wodnoprawne,

– opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne,

– nadzór geotechniczny nad wykonywanymi pracami fundamentowymi oraz ziemnymi (m.in. odbiory wykopów budowlanych).

Opracowania wykonywane są dla określania warunków wodno-gruntowych np. dla takich inwestycji jak:

– domy jednorodzinne,

– bloki mieszkalne,

– przydomowe oczyszczalnie ścieków,

– przyłącza mediów  (prąd, gaz, woda,telekomunikacja),

– zjazdy z dróg publicznych,

– osuwiska,

– studnie głębinowe,

– pompy ciepła,

– odwodnienia,

– określenia skażenia środowiska gruntowo-wodnego,

– obiekty nietypowe np. boiska sportowe, sale gimnastyczne, hale sportowe

– stacje paliw oraz inne inwestycje mogące zanieczyścić środowisko naturalne

Badania środowiska gruntowego wykonywane są za pomocą:

– wierceń penetrometrem ręcznym,

– sondowań sondą dynamiczną SL/SLVT

– badań laboratoryjnych gruntów/wody,

– badań laboratoryjnych skażenia gruntu/wody.

Mamy również możliwości wykonania wierceń mechanicznych min. za pomocą młota udarowego Cobra MKII, wiertnic samochodowych typu UGB, URB, ŁBU,  wiertnic  gąsienicowych np. M321.

W/w prace i opracowania wykonujemy na podstawie posiadanych:

– uprawnień geologicznych MŚ. kat. VII-1414 (geologia inżynierska, geotechnika)

– uprawnień geologicznych MŚ. kat. V-1648 (hydrogeologia)