Oferta

Firma wykonuje:

– projekty robót geologicznych,

– dokumentacje geologiczno – inżynierskie,

– dokumentacje hydrogeologiczne,

– dokumentacje  geologiczne inne,

– operaty wodnoprawne,

– opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne,

– nadzór geotechniczny nad wykonywanymi pracami fundamentowymi oraz ziemnymi (odbiory wykopów budowlanych przed fundamentowaniem, badanie podłoża gruntowego pod nawierzchniami (np. dróg,  placów, chodników, boisk sportowych).

Opracowania wykonywane są dla określania warunków wodno-gruntowych np. dla takich inwestycji jak:

– domy jednorodzinne,

– bloki mieszkalne,

– przydomowe oczyszczalnie ścieków,

– przyłącza mediów  (prąd, gaz, woda,telekomunikacja),

– zjazdy z dróg publicznych,

– osuwiska,

– studnie głębinowe,

– pompy ciepła,

– odwodnienia,

– określenia skażenia środowiska gruntowo-wodnego,

– obiekty nietypowe np. boiska sportowe, sale gimnastyczne, hale sportowe

– stacje paliw oraz inne inwestycje mogące zanieczyścić środowisko naturalne

Badania środowiska gruntowego wykonywane są za pomocą:

– wierceń penetrometrem ręcznym,

– sondowań sondą dynamiczną SL/SLVT

– badań laboratoryjnych gruntów/wody,

– badań laboratoryjnych skażenia gruntu/wody.

Mamy również możliwości wykonania wierceń mechanicznych min. za pomocą młota udarowego Cobra MKII, wiertnic samochodowych typu UGB, URB, ŁBU,  wiertnic  gąsienicowych np. M321.

W/w prace i opracowania wykonujemy na podstawie posiadanych:

– uprawnień geologicznych MŚ. kat. VII-1414 (geologia inżynierska, geotechnika)

– uprawnień geologicznych MŚ. kat. V-1648 (hydrogeologia)